Kurgucular Dayanışması (KUDA),
Türkiye'de belgesel/kurmaca türlerinde film ve dijital platform projelerinde çalışan kurgucular arasında
iletişim ağı kurup birbirlerine destek olmalarını sağlamak için kuruldu.
Bu projelere özgü çalışma koşulları çerçevesinde ortaya çıkan ortak sorunlara karşı
dayanışma içinde hareket edebilmek ihtiyacı ile sitemize ilkelerimizi ve hedeflerimizi yazdık.
Kapımız, bu ilkeleri ve hedefleri sahiplenen tüm kurguculara ve kurgu asistanlarına açıktır.
Amacımız benzer sorunlar yaşayan kurgucular arasındaki iletişimi güçlendirmek ve
çalışma koşullarımızı iyileştirmek yönünde adımlar atmak.

Kolektifimizin Hedeflerinden Bazıları

- Film yapımında kurgu sürecinin önemini ve kurgucunun emeğini görünür kılmak.- Mesleki standartların oluşturulmasını sağlamak.- Yasal düzenlemelere aykırı uzun ve belirsiz çalışma saatleri, sözleşme ve sigortasız çalıştırılma gibi hak ihlallerine karşı birlikte hareket etmek.- Çalışma koşullarıyla ilgili kurgucuların yaşadığı sorunları görünür kılmak, duyurmak, bu konuda söz sahibi olmak ve harekete geçmek.- Kurgucuların kendi aralarında ve sektörün diğer meslek gruplarıyla, sağlıklı bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayabilmeleri için ortak bir zemin oluşturmak.- Kurgucunun sözleşmesiz çalışmasının önüne geçmek ve sözleşmelerin Çalışma İlkeleri doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak.- Kurgucu ve yapımcı arasında düzenlenen sözleşmelerde, kurgucu tarafın rızasıyla farklı şekilde düzenlenmediği sürece tüm kurgu süreçlerinde bu ilkelere bağlı çalışılmasını sağlamak. Söz konusu ilkelerle bağdaşmayan çalışma koşullarının takipçisi olmak ve bu konuda kurgucular arasında sağlıklı bilgi akışı sağlamak.- Çalışma İlkeleri’ni değişen üretim koşullarına bağlı olarak, kurgucuların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek.- Çalışma ortamındaki şiddet, ayrımcılık, taciz, zorbalık ve istismarın karşısında durmak; bu gibi vakaların takipçisi olmak ve önlenmeleri için pratikler geliştirmek.- Sektördeki yapısal ayrımcılığın önüne geçilmesine ve eşitlikçi bir film endüstrisi kurgulanmasına katkı sağlamak, bu hedef doğrultusunda sorumluluk almak.- Festival ve konferans gibi organizasyonlarda kurgu konusunda atölye, söyleşi, panel vb. etkinlikler düzenleyerek mesleğin ve uygulayıcılarının görünürlüğünü artırmak.- Kurgu alanında yeni çalışmaya başlayanlara deneyim aktarımı yapmak.- Kurgucunun telif hakkı alabilmesi yönünde ileriye dönük çalışmalar yapmak.- Farklı ülkelerdeki kurgucu dayanışmaları, meslek birlikleri vb. örgütlerle ortak çalışmalar yürütmek.

Çalışma Şartlarına İlişkin İlkeler

- Kurgucu ile yapımcı arasında çalışma başlamadan önce çalışma şartlarının, çalışma süresi ve ücretinin belirlendiği bir sözleşme imzalanır.- Kurgucunun sigorta primi (SGK) çalışma süresi boyunca yapımcı tarafından ödenir.- Kurgucunun ücreti toplam çalışma süresi üzerinden belirlenir. Aksi belirtilmedikçe bu süre haftalık olarak belirlenir ve 1 haftalık çalışma, hafta içi günlerde yemek saatleri dahil 9’ar saatten toplam 45 saattir. Tarafların yazılı olarak karşılıklı anlaşması ile bu süre, çalışma saatleri ve çalışma günleri değiştirilebilir. Eğer kurgucu kendi rızası ile haftalık 45 saatlik ortalamanın üzerinde mesai yapıyor ise bunun için ekstra ücret alma hakkına sahiptir; bu ücret sözleşmede belirtilmelidir.- Normal bir çalışma günü içerisinde kurgucunun 1 saatlik öğle yemeği arası verme hakkı vardır. Eğer günlük çalışma gece saatlerine sarkıyor ise kurgucunun akşam yemeği arası verme hakkı da doğar. Yeme-içme masrafları, yapımcı ile kurgucunun üzerinde anlaştığı bir üst limit dahilinde yapımcı tarafından karşılanır.- Kurgucu ön ödeme talep etme hakkına sahiptir.- Kurgu çalışmasının nerede olacağı ve kurgucunun ulaşımının nasıl olacağı sözleşmede belirtilmelidir. Ulaşımın gerçekleştirileceği saate ve mesafenin uzaklığına göre bu ulaşım tamamen ya da kısmen yapımcı tarafından karşılanır. Bunun detayları sözleşmede belirtilmelidir.- Kurgu için gerekli ekipman ve çalışma ortamını sağlamak yapımcının yükümlülüğündedir. Kurgucu kendi imkanları ile kurgu ekipmanını ve/veya çalışma ortamını sağlamışsa bunun için sözleşme ile düzenlenecek bir kira ücreti alma hakkına sahiptir.- Öngörülen çalışma takvimi içerisinde kurgu kilitlenemediği takdirde, işin devamı için verilecek emeğin ücreti sözleşmede belirtilmelidir. İşin yetişmesine ilişkin gerekçelerle kurgucu haftalık 45 saatten daha fazla çalışmaya, sözleşmede belirtilen saatler dışında mesai yapmaya ya da hafta tatili ve resmî tatil günlerinde (sözleşmede aksi belirtilmediği halde) çalışmaya zorlanamaz.- Kurgucu için sözleşmede belirtilen teslim tarihi ancak sözleşmede belirtilen ideal çalışma koşulları sağlandığı takdirde bağlayıcı olabilir. Kurgucudan kaynaklanmayan gecikmelerin telafisi kurgucudan beklenemez. Kurgucu acil durumlarda (cenaze, sağlık problemleri vb.) yapımcı ile anlaşılan gün kadar izin alma hakkına sahiptir.- Kurgucu bir projeye başlamadan önce malzemenin kurguya hazır hale getirilmesini (offline kurgu için proxy’lerin oluşturulması, klasörleme, ses eşleme vb.) talep etme hakkına sahiptir. Bu aşamalarda meydana gelebilecek ve kurgu kilitlendikten sonra ortaya çıkabilecek olumsuz bir durumdan kurgucu sorumlu tutulamaz.- Kurgucu, kurgu kilitlendikten sonraki aşamalardaki iş akışını takip etmek ve olası sorunları çözmek zorunda değildir.- Post prodüksiyon aşamasındaki diğer işleri (Renk, Vfx, Grafik tasarım, ses tasarımı, ses miksajı, altyazı vs.) yapmak kurgucunun yükümlülüğü değildir.- Kurgucu, kurgusunu yaptığı proje için fragman, teaser, festival başvuru kopyası, market pitching videosu vb. işlerini yapmak zorunda değildir. Ana proje ile ilişkili diğer görsel işler münferit projeler olarak ele alınmalıdır ve kurgucu söz konusu işler için ekstra ücret talep etme hakkına sahiptir. Bu duruma ilişkin detaylar sözleşmede belirtilmelidir.- Sözleşmedeki çalışma takvimi bitmeden yapımcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse kurgucunun çalışma takvimindeki çalışılmayan günler için bir tazminat hakkı doğar. Eğer çalışma takvimi başlamadan yapımcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmişse kurgucunun tazminatı sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda tüm çalışma takvimi için hesaplanır.

Etik İlkeler

- Bir kurgucu, eğer kurgu sürecine sonradan dahil oluyor ise kendisinden önceki, söz konusu kurgucu(lar) ile projenin kalan sürecini konuşmak üzere iletişime geçer.- Jenerikte kurgu başlığı altında kurgu sürecinde çalışmış olan kurgucu ya da kurgucuların adı yazar. Yönetmenin kurgu başlığı altında isminin olması ancak kurgu sürecinde yönetmenlik görevinin yanında kurguculuk da yapmışsa mümkündür. Eğer kurgu başlığı altında önceliğe göre bir sıralama söz konusu olacaksa buna kurgu sürecindeki katkılara bakılarak karar verilir.- Kurgu süreci, kurgucu ve yönetmen ile ortak yürütülen bir yaratım sürecidir ve mahremdir. Kurgunun kilitlendiği aşamaya kadar arada ortaya çıkan kaba kurgu veya değişik versiyonların toplu gösterimi, yönetmen ve kurgucunun ortak rızası olmadan yapılamaz. Yönetmen ve kurgucunun ortak rızası ile yapılan bir test gösteriminde gelen tüm yorumlar hem yönetmen hem kurgucu ile paylaşılır.- Yapım süreçlerinde ve çalışma ortamında cinsiyet, sınıf, ırk, din vb. temelli ayrımcılık yapılması kabul edilemez.- Şiddet, taciz, zorbalık ve istismar vakalarında ‘kadının beyanı esastır’ ilkesi doğrultusunda hareket edilecektir.

Üye Olma Şartları

Başvuru sahibinin:- Kurgucu veya kurgu asistanı olarak en az iki kısa metrajlı belgesel ya da kurmaca film projesinde çalışmış olması, YA DA bir uzun metrajlı belgesel ya da kurmaca film projesinde çalışmış olması, YA DA bir dijital platform dizisinde en az iki bölümde çalışmış olması gerekmektedir.- Kurgucular Dayanışması (KUDA) üyelerinden en az iki kişinin kendisi için referans olması gerekmektedir.- Dayanışmamız Sinema –TV Sendikası çatısı altında çalışmalarını yürüttüğünden aramıza yeni katılanların da Sinema –TV Sendikası’na üye olmaları gerekmektedir.- Başvuru sahibinin ‘Üyelik başvuru formu’nun olumlu değerlendirilmesi halinde Sinema TV Sendikası’na üyelik işlemi için takip etmesi gereken prosedür de kendisine iletilecektir. Sinema TV Sendikası üyelik işlemini tamamlayan başvuru sahibi, üyemiz olarak aramıza katılır.

Üyeler

- Adil Yanık
- Ahmet Can Çakırca
- Ali Aga
- Alparslan Burak Altıntaş
- Ami Mor
- Arzu Volkan
- Ayris Alptekin
- Aziz Günhan İmamoğlu
- Barış Ziya Çelik
- Barkın Yeşiltepe
- Bobbie Esra G. Pertan
- Burak Arıkan
- Burak Dal
- Burcu Şenol
- Burçak Yurdakul
- Cengiz Karadağ
- Cüneyt Özboyacı
- Çağatay Derin
- Çağdaş Sercan
- Çiçek Kahraman
- Çisem Baydar
- Deniz Çizmeci
- Deniz Kayık
- Doruk Kaya
- Ebrar Civan
- Emre Boyraz
- Emre Kara
- Enes Akkoyun
- Eren Şahin
- Erhan Örs
- Erkan Erdem
- Erkan Tekemen
- Erol Kabataş
- Esen Arıkan
- Eşref Gürkan Kılıç
- Eytan İpeker
- Ezgi Sönmez Turan
- Felat Erkozan
- Feyza Kayıkçı
- Fırat Terzioğlu
- Fırat Yücel
- Gökçe İnce
- Gönenç Bekcan
- Hüseyin Kırık
- İdil Akkuş
- İsmet Araç
- Korhan Koryürek
- Kübra Kaytan
- Mehmet Ali Balioğlu
- Mehmet Cihan Alparslan
- Melike Kasaplar
- Melis Kaya
- Mesut Ulutaş
- Mustafa Koca
- Mustafa Melih Kaymaz
- Nezihe Atun
- Nihan Işık
- Nurhan Bilek
- Oğuzhan Boz
- Osman Bayraktaroğlu
- Ozan Bilgi Ergürsel
- Özcan Vardar
- Özgürcan Uzunyaşa
- Özlem Sarıyıldız
- Pelin Karaca
- Rana Önoğlu
- Selda Taşkın
- Semih Ekşi
- Sercan Sezgin
- Serhad Mutlu
- Serkan Aydıner
- Sevcan Erdoğan
- Süheyla Arıkan
- Tatlıhan Tuncel
- Tunçer Şengün
- Tuvana Simin Günay
- Umut Sakallıoğlu
- Umut Yıldız
- Vehbi Tetik
- Yasemin Akıncı
- Yaşar Buğra Dedeoğlu
- Yusuf Ziya Kaya

Temsil Kurulu:
Ali Aga - Burak Dal - Devrim Feyza Kayıkçı - Melike Kasaplar - Nezihe Atun - Özcan Vardar


Kurgucular Dayanışması: KUDA, Uluslararası Kurgucular Federasyonu: TEMPO üyesidir.

© Kurgucular Dayanışması: KUDA (Film Editors’ Society of Turkey) All rights reserved.